Haji Yahya No Comments

Benki ya Watu wa Zanzibar Limited inawatangazia wale wote walioomba nafasi za kazi za mshika fedha kwa vituo vya kubadilisha fedha vilivyo chini ya benki ya watu wa Zanzibar, kuwa usaili wa ana kwa ana unatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili ya tarehe 26/5/2019 katika ukumbi wa mkutano wa wizara ya Fedha na Mipango Zanzibar kuanzia saa 1:30 asubuhi.

Wasailiwa wanaombwa kuja na vielelezo halisi vya vyeti vya vikiwemo vyeti vya kumalizia masomo, kuzaliwa na kitambulisho cha ukaazi cha mzanzibar.

ORODHA YA WASAILIWA KAMA IFUATAVYO

 1. ZUWENA JAKU HASSAN
 2.  PILI PONGWE KHAMIS
 3. JAMILA AME MOHD
 4. ALI MAKAME ALI
 5. ABDILLAH WADI NAHODA
 6. MGENI MAULID MOHAMED
 7. AMINA KHAMIS USSI
 8. SALHA MKUBWA MAHZEI
 9. FATMA ALI SAID
 10. MAULID ALI MAKAME
 11. JUMA MOHD RASHID
 12. FATMA HASSAN HAJI
 13. ALI MMANGA BAKARI
 14. TALHA SHUKRY ZUBEIR
 15. SALUM ABDULRAHMAN NADHIF
 16. NAYLA HARUOB MOHAMMED
 17. NASRA SALUM SAID
 18. MOHD ALI MBAROUK
 19. MGENI ABDALLA MOHD
 20. FATMA TAHIR ALLY
 21. FARHAT HAJI KHAMIS SILIMA
 22. BADRU MBAROUK OMAR
 23. ABEID RASHID ABEID
 24. ABDULHAMID ALI MMADI
 25. SHAALI YAKOUB JUMA
 26. SAMIRA KHAMIS MAKAME
 27. QULLU HAMZA HUSSEIN
 28. PATIMA MUHAMED MAKAME
 29. OMAR ISMAIL HAMAD
 30. MGENI SALUM MOHD
 31. MARYAM JUMA OMAR
 32. KHAMIS OMAR KHAMIS
 33. HUDA GHARIB JUMA
 34. HAMAD SALEH KOMBO
 35. FATMA MASOUD KHAMIS
 36. ASRAR MANSAB ALI
 37. ALI MBAROUK ALI
 38. AISHA ABDULRAHMAN SULEIMAN
 39. ADILA JUMA ALLY
 40. ZUBEDA MSABAH ALI
 41. YASMINE AHMED SULEIMAN
 42. WASILA MUSSA ALI
 43. MAIMUNA ABU KHAMIS
 44. JINA ABDI JUMA
 45. IDDI MASOUD TAMIN
 46. HAMAD VUAI HAJI
 47. BIKOMBO SULEIMAN KHAMIS
 48. ALLY IMAM ALI
 49. ARAFAT MOHAMED KHAMIS
 50. ABDULLA ASHRAQ MAHMOUD
 51. ABDI KHAMIS ABDALL
 52. RIZIKI MAKAME AME
 53. MOHAMMED SALUM MAULID
 54. ZAINAB SALIM ISSA
 55. TATU YUSSUF SAID
 56. ZULEIKHA MOHAMED ALI
 57. ZULEKHA RIKEBU WAHABI
 58. YUSSUF MARZOUK YUSSUF
 59. SHEHA MMADI SHAMATA
 60. SHADIYA BAKAR SAAD
 61. SAMIRA HABIB KHAMIS
 62. SAID ABDULLA SAID
 63. RAYA SAID YUSSUF ALI
 64. RAHIMA AYOUB HAJI
 65. PATIMA MAKAME KASSIM
 66. NADYA MZEE HAJI
 67. MUDATHIR ISSA ABDULLA
 68. LATIFA MOHAMED SALUM
 69. KHALFAN RASHID KHALFAN
 70. KHAIRAT MBAROUK HAMAD
 71. JUMA HAMAD HAMAD
 72. HASSAN SHEHA HASSAN
 73. HABABUU KHAMIS BAKARI
 74. FATMA RASHID SULEIMAN
 75. DHULFA KHAMIS ALI
 76. BADALI SELEMANI MOHAMED
 77. ASHA HAMAD ABDULLA
 78. ABDUL-AZIZI ABUBAKAR MOH