Choum No Comments

Declaration of Assets and Commercial Interest

BENKI YA WATU WA ZANZIBAR
KANUNI ZA UTUMISHI ZA MWAKA 2014 (chini ya kanuni ya 3.5.9)
Declaration of Assets and Commercial Interest

You can download the Code of ethic form from the link below

CLICK HERE TO DOWNLOAD PBZ_CODE_OF_ETHIC FORM

Maelezo muhimu
1. Kabla ya kujaza Fomu hii soma kwa makini Kanuni ya 3.5.1 hadi 3.5.10 ya Kanuni ya Utumishi ya Benki ya Watu wa Zanzibar ya mwaka 2018. Orodha ioneshe mali za kibiashara na za matumizi binafsi.
2. Kama nafasi katika fomu hii haitoshi, andika taarifa ya nyongeza katika karatasi nyengine na uiambatanishe
3. Tamko liwasilishwe kwa Mkurugenzi Mtendaji/Mkurugenzi wa Raslimali Watu na Utawala ndani ya siku thelathini kabla ya kumalizika mwaka wa fedha wa Benki.
4. Ni ukiukwaji wa maadili na kosa kwa mujibu wa Kanuni ya Utumishi ya PBZ ya mwaka 2018 kushindwa kuwasilisha Fomu ya Tamko la Mali na Madeni ndani ya muda uliowekwa.